M O D L I T B A ZA CHORÝCH A VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ NAŠU MODLITBU DNES VEĽMI POTREBUJÚ,

Goto down

M O D L I T B A ZA CHORÝCH A VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ NAŠU MODLITBU DNES VEĽMI POTREBUJÚ, Empty M O D L I T B A ZA CHORÝCH A VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ NAŠU MODLITBU DNES VEĽMI POTREBUJÚ,

Odoslať pre Admin za Ne 27 marec - 17:08

M O D L I T B A ZA CHORÝCH A VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ NAŠU MODLITBU DNES VEĽMI POTREBUJÚ, 12495111
Táto modlitba má mimoriadnu silu
(túto modlitbu oznámila Panna Mária Jelene Vasiljovej 22.6.1985)
...pomodlime sa spolu, priatelia, tieto krásne modlitby za chorých , trpiacich a všetkých, ktorí to dnes nutne potrebujú....
na prosbu našich priateľov, si prosím pri modlitbe pomyslite na :
otecka Štefana, dcérenku Kačenku, na otecka Šimona,,manželku Renátku,mamičku Margitu ,manžela Jozefa, brata Rudolfa,učiteľa Milana,kamarátku Zuzku a jej bábätko,mladú mamičku Hanku, priateľku, 15-ročnú Moniku,zaťa Bohuslava, manžela Petra,p.Ľ.Stančeka, p.Dianku, malého osemmesačného Filipka, mladého vysokoškoláka Damira, ktorý bojuje s vážnou chorobou a otecka Jozefa, 22 - ročnú Radku,Mons. Kovačika., Zuzanku Š. z Čadce,manžela Jozefa B., manžela Petra a malú Timejku, za 3,5 ročnú vnučku Natalku, mamičku Hanku,za Andreja a Juraja., za Alexandru, priateľku Mariannu, za Michala a jeho sestru Máriu, za brata Janaka, Luciu a jej rodinu,za Jožka B,starká Elena B, malú Sarinku,sestru Moniku S,brata Jána, za mamičku Richarda,za malú 3,5 ročnú Natálku, ktorá ešte nechodí a tak veľmi by chcela behať ako ostatné detičky, za otecka Šimona a brata Ivka, maminku Ľubu, ktorá bojuje s vážnou chorobou,syna Gabriela,nemocného švagra, priateľku Zuzanku, za malú Nelinku, za manžela Ľudovíta, za dcérenku Máriu Magdalénku a celú jej rodinu,priateľku Martu,mladú mamičku Margarétku, za starkú Danku, priateľku Jozefku, priateľku Andrejku, kňaza Alexandra a za ukrajinca Vitalika,priateľku Adku , Kačenku,Marienku s rodinou, priateľku Mariannu, ktorá trpí veľkými bolesťami,priateľku Andrejku, syna Ladislava,dcéru Radku, švagra Tibora a Pavla G., priateľku Vierku, tetušku Marienku, za syna Leonarda, za priateľku Aničku, sestru Aničku, ktorá veľmi trpí...za priateľku Zuzanku, ktorá prežíva neľahké obdobie..., za nevestu Jaroslavu,, priateľku Olinku, priateľku Paulínku, za malú ADELKU., za našu Jozefku, za priateľku Magdalénku,zahrňme do svojich modlitieb aj našu priateľku Ľubku, ktorá prechádza veľmi ťažkou skúškou, pomôžme jej svojimi modlitbami vyprosiť u nášho nebeského Otca, silu na ich zvládnutie.,za priateľku Mariannu, ktorá trpí veľkými bolesťami pomôžme jej svojimi modlitbami vyprosiť u nebeského Otca silu na ich zvládnutie, zahrňme priatelia do svojich modlitieb aj Danku a jej rodinu, ktorá prechádza ťažkou skúškou, zahrňme priatelia do svojich modlitieb aj dcérku priateľky Magdalénky, zahrňme priatelia do našich modlitieb aj našu priateľku Katrenku, povzbuďmu ju svojimi modlitbami a vyprosme u nášho nebeského Otca jej skoré uzdravenie a návrat do práce, ktorú má rada, prosím o modlitby aj pre malú Natálku a jej rodičov, ktorí tiež veľmi potrebujú naše modlitby, modlime sa za rodinu našej priateľky Renatky, a všetky jej prosby, drahí priatelia, vo svojej modlitbe si prosím spomeňme aj na našu priateľku Aničku, do svojich každodenných modlitieb zahŕňame aj Pavlínkinú mamičku, ktorá prechádza veľmi ťažkým obdobím, za dcéru Katarínu, ktorá rieši veľmi závažné rozhodnutie, sprevádzajme svojimi modlitbami našu priateľku Alenku, ktorú dnes čaká vážna operácia, *do svojich modlitieb vložme aj našu priateľku Ľubku, ktorá zajtra odchádza do nemocnice...*pridajme k svojim modlitbám aj našu priateľku Katarínku, ktorá potrebuje silu našej modlitby a tiež dcérku Katarínku, ktorá potrebuje silu na zvládnutie skúšky, ktorá ju onedlho čaká, Pane Ježišu, daj jej silu, aby toto neľahké obdobie - vďaka Bohu za vyslyšanie našej modlitby, všetko dobre dopadlo, Pane si nekonečne milostivý a milosrdný....za manžela a deti našej priateľky, za dcéru Mirku, aby našla cestu k svojej matke...vložme do svojich modlitieb aj aj dvoch rukojemníkov, korí zomreli dnes v skorých ranných hodinách v kaviarni v centre Sydney, nech je náš Pán k ich dušiam milostivý a milosrdný, spomeňme si priatelia vo svojich modlitbách aj na Evičku, ktorá prežíva teraz veľmi zložité a ťažké obdobie, vyprosujme u nášho nebeského Otca milosti aj pre ňu, pretože bez milosrdenstva Božieho sa nedá žiť, za Jožka, ktorý má veľké zdravotné problémy a je momentálne hospitalizovaný, obetujte svoju myšlienku pri modlitbe, priatelia, ak je to vôľa Božia, nech sa opäť vráti medzi svojich blízkych.
Dnes vás priatelia prosím, obetujte svoju modlitbu za mladý manželský pár Petru a Petra, ktorí to vzdali a myslia si, že si už nemajú čo povedať, prosme za nich nášho nebeského otca, keď je to jeho vôľa, aby aj v ich prípade platilo "Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje."
Prichádzam s prosbou k vám, milí moji bratia a sestry, vložme do svojich modlitieb, lekára Milanka, ktorý bojuje v nemocnici o svoj život, Bože, ak je to tvoja vôľa, daj nech sa vráti k svojim pacientom, ktorým s ľudským prístupom pomáhal pri riešení ich zdravotných problémov. Dnes prichádzam, priatelia s prosbou o modlitbu aj za našu priateľku Zuzanku, ktorá potrebuje, aby jej náš nebeský Otec dal silu zvládnuť chorou, s ktorou momentálne bojuje. Verí v Božiu nekonečnú lásku a v milosrdenstvo a v silu našich modlitieb, preto sa nevzdáva...dnes by som vás chcela poprosiť o modlitby za kňaza Jožka, ktorý potrebuje naše modlitby, aby zvládol boj s diablom. Pane, daj mu silu odolávať diablovým praktikám, daj mu silu slúžiť tebe ako len najlepšie vie.....dnes k vám prichádzam s prosbou o modlitbu pre babičku Máriu, ktorá včera bola operovaná. Má vážne problémy, prosím zahrňme ju do svojich modlitieb, nech jej zmŕtvychvstalý Pán Ježiš dá silu zvládnuť aj túto skúšku, aby sa čím skôr mohla vrátiť medzi svojich drahých...
Milí moji priatelia, otecko Koloman tiež potrebuje naše modlitby. Prosím, myslite vo svojich modlitbách aj na neho. Nech mu náš nebeský Otec dá silu zvládnuť toto neľahké obdobie a nech sa s jeho pomocou čím skôr vyzdravie a vráti sa do jeho života radosť s každého nového dňa prežitého s jeho krásnou rodinou.
Títo naši priatelia nutne potrebujú silu našej modlitby na zvládnutie zdravotných a iných závažných problémov v ich živote, preto nezabúdajme, prosím, na nich a vyprosujme im spolu svojimi modlitbami nech im Pán Boh pomáha a zahrnie ich svojim milosrdenstvom.....drahí naši priatelia. prosím vložme do svojich modlitieb aj Katarínu a Jozefa, ktorí zišli z Pánovej cesty vedúcej do kráľovstva nebeského, prosme o dar múdrosti ktorý zmení ich štýl života a prinavráti ich do náručia nášho nebeského Otca....Bože sme takí slabí, poddajní, ľahko sa dáme diablom oklamať v domnení, že je to tvoja vôľa, zachráň ich z diablových pazúrov a prinavráť ich k sebe....bratia a sestry, v dnešnej schránke som vás oboznámila so skromným dievčatkom, ktoré má veľké zdravotné problémy. Prosím vás, zahrňme si ju tiež do našich modlitieb a prosme nášho nebeského Otca, nech jej dá silu zvládnuť toto ťažké životné obdobie. Priatelia, prosím o modlitbu pre pani Andrejku, ktorá prechádza veľmi ťažkým obdobím, prosme nášho nebeského Otca o silu, ktorú potrebuje, aby sa schopila a bola dobrou matkou svojim deťom, ktoré ju tak veľmi potrebujú...o modlitbu prosiť prichádzam za .Andreu B., Petra S., Vierku U.,Tibora H., Michala J.,Sylwiu a jej rodinu...Pane Ježišu, ty vieš, že bez teba a tvojho milosrdenstva sami nezmôžeme nič, vyslyš naše modlitby....Milí moji priatelia, prosím spomeňte si vo svojich modlitbách na našu priateľku Jozefku, ktorá má zdravotné problémy, je v nemocnici, prosme nebeského Otca, aby sa čím skôr uzdravila a vrátila sa znovu medzi svojich drahých, ktorí na ňu netrpezlivo určite čakajú....priatelia, prichádzam k vám dnes s prosbou modlitby za Luciu D., ktorá nutne potrebuje naše modlitby, tiež za Christine Mc Cabe, ktorá má zdravotné problémy a lekári nevedia zistiť jej diagnózu, prosme spoločne aby Boh obdaril lekárov darom Božieho Ducha , Duchom múdrosti, aby jej mohli pomôcť..modlime sa aj za Paulinkinu mamičku, ktorá chodí na dialýzu, aby jej Boh dal silu zvládať, tieto procedúry a vysporiadať sa s touto skutočnosťou....prosím vás, bratia a sestry spomeňte si vo svojich modlitbách aj na brata Romanka, ktorý nutne potrebuje naše modlitby. Prosme nebeského Otca, aby Romankovi dal silu zvládnuť toto obdobie skúšky.....*bratia a sestry, prosím vás o modlitbu za matku Zitku a jej štyri dcérky, ktoré riešia veľmi ťažké obdobie, potrebujú podporu našich modlitieb,prosme v nich o silu ktorú potrebuje od nášho nebeského Otca na zvládnutie tohto neľahkého obdobia, ktoré so svojimi dievčatkami prežíva..(Ďakujem Pánu Bohu za vyslyšanie modlitby)..*milí priatelia, prosím zahrňme si do svojich modlitieb aj našu priateľku Ingritku, ktorá prechádza veľmi ťažkým obdobím, a jej blízkych,prosím vás, milí bratia a sestry modlite sa za našu priateľku Martušku, ktorá bojuje s chorobou, nech jej náš Pán dá silu na zvládnutie tohto neľahkého obdobia a znovu bude môcť oddane pomáhať svojim blížnym, v ktorých vidí nášho Pána.. (Ďakujem Pánu Bohu za vyslyšanie modlitby)...prosím, drahí bratia a sestry, prosím zahrňte si do svojich modlitieb našu drahú tetušku Marienku, ktorá momentálne bojuje v nemocnici s vážnou chorobou a potrebuje našu podporu, lebo stráca silu viery....prosme nášho nebeského Otca o silu, ktorú nutne potrebuje...(Ďakujem Pánu Bohu za vyslyšanie modlitby)....*dnes vás drahí priatelia prichádzam poprosiť o modlitby pre 18-ročného Janka, ktorý náhle ochorel a potrebuje naše modlitby na zvládnutie tejto skúšky a modlitbičku pre našu priateľku,Katarínku, ktorá prechádza zložitým obdobím a potrebuje silu od nášho nebeského Otca na jeho zvládnutie....(Ďakujem Pánu Bohu za vyslyšanie modlitby).bratia a sestry, prosím o modlitbu pre našu priateľku Veroniku, ktorá potrebuje naše modlitby....
*prichádzam dnes, moji drahí bratia a sestry k vám s prosbou o modlitbu za našu priateľku Melanku, ktorá potrebuje silu na prekonanie skúšky, modlitbami prosme nášho nebeského Otca o silu pre Melanku na úspešné zvládnutie tohto neľahkého obdobia....bratia a sestry, v tomto adventnom období vás prosím o modlitby za Martinkinu rodinu, teda za jej manžela, za Martinku a jej osem detí....majú to veľmi ťažké, preto svojimi modlitbami prosme o milosrdenstvo nášho nebeského Otca pre nich...*v tento vianočný čas prichádzam k vám bratia a sestry, požiadať vás o modlitby pre nášho priateľa Igora, ktorý bojuje v nemocnici s vážnou chorobou. Prosme spolu nášho nebeského Otca o milosrdenstvo pre neho a keď je to jeho vôľa, i uzdravenie a jeho návrat k svojim drahým...*dnes vás moji drahí prosím v mene našej priateľky Majky.. Prosí nás o modlitby pre svoju dcéru Máriu a tiež za vnúčika. Prosme spoločne o pomoc u nášho nebeského Otca, ktorý ak je to jeho vôľa pomôže Márii a jej synčekovi v ich trápení.....*drahí naši priatelia. prosím vložme do svojich modlitieb aj Katarínu a Jozefa, ktorí zišli z Pánovej cesty vedúcej do kráľovstva nebeského, prosme o dar múdrosti ktorý zmení ich štýl života a prinavráti ich do náručia nášho nebeského Otca....Bože sme takí slabí, poddajní, ľahko sa dáme diablom oklamať v domnení, že je to tvoja vôľa, zachráň ich z diablových pazúrov a prinavráť ich k sebe, do tvojho náručia.....*drahí moji priatelia, dnes som vás prišla poprosiť o modlitby za dôstojného pána Róberta, ktorý mal včera vážnu haváriu. Utrpel vážne poranenia hlavy a krčnej chrbtice, prosme spoločne nášho nebeského Otca o silu, ktorú bude potrebovať na zvládnutie tohto ťažkého obdobia...Pane, nech sa stane tvoja vôľa...otec Jozef nás opustil, odprevadili sme ho však modlitbami, tam kde by sme sa raz aj my dostali....dnes by som vás rada poprosila o modlitby pre Jožka a jeho priateľku...potrebujú naše modlitby, sú mladí, a potrebujú nájsť tú správnu cestu k sebe, preto prosím modlime sa spolu s nimi...
Bohu vďaka, priatelia...
---------------•०✦•✣•०✦•❇•✦०•✣•✦०•-----------------
heart – emotikon Do tvojich predrahých rúk milovaný náš Pane,zverujeme všetkých týchto našich drahých, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo... nech sa stane Tvoja vôľa, Pane...amen.
---------------•०✦•✣•०✦•❇•✦०•✣•✦०•-----------------
M O D L I T B A
Môj Bože, tento chorý, ktorého ti predostierame Ťa v našom mene prišiel prosiť o to, čo sa mu javí ako najdôležitejšie: to, čo si praje a považuje pre seba za najdôležitejšie. Ty však Pane, vlož mu do srdca tieto slová: „Dôležité je, aby bola zdravá duša!“ Pane, vo všetkom nech sa naplní Tvoja svätá vôľa! Ak chceš, nech sa uzdraví. Ak je to však Tvoja svätá vôľa, potom, nech nesie ďalej svoj kríž, no prosím dodaj mu však silu zvládnuť toto obdobie skúšky. Prosím Ťa aj za nás, ktorí sa modlíme: „Očisti naše srdcia, aby sme boli hodní toho, aby si skrze nás rozdával svoje sväté milosti.“ Ochraňuj tohto chorého a uľahčuj mu bolesti. Nech sa na ňom naplní tvoje svätá vôľa a nech sa v ňom prejaví tvoja Božská láska.
(pomodlíme sa 3x Sláva Otcu).
Sláva Otcu, Synu i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov, Amen.
---------------•०✦•✣•०✦•❇•✦०•✣•✦०•-----------------
MODLITBA
k našej nebeskej Matke....
Mária pomôž teraz, pomôž v žiali čo dobre znáš, pomôž Matka v Teba dúfať, milosrdná, nedaj zúfať.
Vo veľkom žiali pomoc nemám, posilni ma lebo klesám. Kde už človek nedá pomoc,tam najväčšia je Tvoja moc.
Kde bieda najsilnejšia,tam Tvoja pomoc najistejšia. Kde upadá nádej , sila, ukáž že si Matka milá, daj nám silu zvládnuť obdobie zlé a nedovoľ nám padnúť.
Vrúcne modlitby TY čuješ, nikdy ich nezavrhuješ. Vyslyšaná prosba vrúcna....pomyslite si na našich chorých, a tých čo to nutne potrebujú...., lebo Ty si Matka mocná.
Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička!` Neodmietni prosby nás, čo sme v skúškach!“
......Zdravas, Mária....
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.....amen

Admin
Admin

Počet príspevkov : 178
Join date : 22.03.2016

Zobrazit informácie o autorovi http://bohjelaskai.slovakforum.net

Návrat hore Goto down

M O D L I T B A ZA CHORÝCH A VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ NAŠU MODLITBU DNES VEĽMI POTREBUJÚ, Empty Re: M O D L I T B A ZA CHORÝCH A VŠETKÝCH TÝCH, KTORÍ NAŠU MODLITBU DNES VEĽMI POTREBUJÚ,

Odoslať pre Admin za Ne 27 marec - 17:09

Modlitba za chorého ....Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi – a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, prijmi moju úpenlivú prosbu! Ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, najsvätejšia Matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepodľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou Matkou. Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo si Matka milosrdná

Admin
Admin

Počet príspevkov : 178
Join date : 22.03.2016

Zobrazit informácie o autorovi http://bohjelaskai.slovakforum.net

Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.